Terminsberegner: Beregn nemt din termin her (Ekstra præcis)

Terminsberegner: Beregn nemt din termin her (Ekstra præcis)

Står du i den lykkelige situation, at du har en kommende baby på vej? Så er der sikkert en masse spørgsmål omkring din termin, du gerne vil have svar på – også inden du skal til første lægetjek og scanning. I denne guide kan du blandt inden finde svar på, hvornår du ca. har termin, hvornår baby er undfanget og meget mere omkring din graviditet.

Af Tigerspringers børneguru
Indholdet er opdateret mandag d. 5. juli 2021 og er oprindeligt udgivet torsdag d. 7. januar 2021.

Beregn selv din terminsdato:

At beregne sin terminsdato er ikke spor svært! Du kan beregne din termin med en online terminsberegner, som den du finder her på Tigerspringer.dk - eller med en simpel formel, som herunder:

 • Angiv første dag i din sidste menstruation
 • Plus 1. år
 • Træk 3 måneder fra
 • Læg 7 dage til

Hvad betyder terminsdato?

Terminsdato er den forventede fødselsdato og den dato, en terminsberegner har vist, at du er 40+0 – altså 40 fulde uger henne i din graviditet.

Du skal dog vide, at denne dato blot er en cirka dato for den forventede fødsel og derfor ikke ensbetydende med, at du føder den dag. Kun omkring 4% føder på deres terminsdato. Terminsdatoen skal derfor mere opfattes som et cirka tidspunkt for, hvornår man ca. forventer, at fødslen går i gang.

På terminsdatoen har du været gravid i 40 uger og er altså 40 uger + 0 dage. Finder fødslen sted fra 37+0 til og med 42+0, regnes det som en fødsel til tiden.

90% af alle fødende føder til tiden, hvilket vil sige fra uge 37+0 til og med uge 42+0.

Hvad er en terminsberegner?

En terminsberegner kan, som navnet siger, bruges til at beregne, hvornår den forventede termin er. Du kan også bruge den til at finde ud af, hvornår din befrugtningsdato var, eller hvis du ikke er gravid endnu, kan du finde ud af, hvornår du har størst chance for at blive gravid.

Beregningen bliver mest sikker, hvis du kender tidspunktet for din sidste menstruations første dag samt længden af din cyklus. Nogle kvinder har en kortere cyklus end andre. Dette kan derfor være meget individuelt fra kvinde til kvinde.

Er du i tvivl om, hvor lang din cyklus er, kan du alternativt bruge den gennemsnitlige cykluslængde hos kvinder, som er på 28 dage.

En tidlig scanning anses for at være den mest sikre måde at udregne terminsdatoen, da barnet her kan måles meget præcist. Det kan være svært at sige helt nøjagtigt, hvornår ægløsningen og selve befrugtningen har fundet sted.

Hvor præcis er en terminsberegner?

En terminsberegner giver dig ikke den helt præcise terminsdato. Beregningen i sig selv er god nok, men den bliver først endelig fastsat til din 12. ugers scanning.

Har du de specifikke informationer, som der skal bruges til at beregne terminen, så kan du få en fin indikation på, hvornår du har termin.

De færreste føder på den præcise terminsdato, men en terminsberegner fortæller dig ret præcist, hvor dit terminsvindue er, som er mellem 37 og 42 fulde uger i graviditeten. Og langt størstedelen føder inden uge 42.

Er scanning mere præcist end terminsberegning?

Nogle får en tidlig scanning for at fastsætte, hvor langt de er henne i graviditeten og for at få terminsdatoen præciseret. Kender man datoen for sin sidste menstruations første dag og sin cykluslængde, er scanning kun en smule mere statistisk præcis end en terminsberegner.

Begge dele er dog et skøn, og begge dele er gode teknikker til at skønne terminsdatoen.

Terminsdatoen ved scanning fastsættes ved at måle fostret fra hoved til rumpe i det mål, der hedder crown-rump length (CRL).

Ændring af terminsdato ved scanning

Ved nakkefoldscanning, omkring uge. 12, kan man opleve at få justeret sin terminsdato i forhold til den dato som lægen, eller du selv, har fundet frem til ud fra en terminsberegner.

Dette har at gøre med CRL, som viser det præcise mål, i forhold til hvor gammel fosteret er på scanningstidspunktet. Alle fostre vokser nemlig ens i starten af graviditeten.

Ved at måle fosteret fra hoved til hale ved en ultralydsscanning, kan man altså vurdere gestationsalderen. Dette kan måles fra fosteret er synligt – oftest fra den gravide er ca. 6 uger henne.

Hvorfor er det vigtigt at kende sin termin?

Din terminsdato har blandt andet betydning for, hvornår du skal gå fra på barsel. Desuden bliver terminsdatoen brugt af læger, jordemødre og andre fagfolk, som du støder på i forbindelse med din graviditet, til at de kan orientere sig og planlægge dit graviditetsforløb.

Den dag som du har termin, har også betydning for dit barns fødsel. Denne dato kan nemlig få indflydelse på, hvornår din fødsel vil blive igangsat, hvis du ikke selv har født indenfor det forventede tidsrum.

Præcis beregning af termin

Uanset hvordan din terminsdato bliver beregnet, kan den være forbundet med en form for usikkerhed. Jo mere stabil din cyklus er, jo mere præcis bliver beregningen. Terminsberegningen som du selv regner, tager udgangspunkt i de samme formler, som lægen og jordemoderen bruger, når de fastsætter terminsdatoen ud fra din sidste menstruation.

Den beregnede terminsdato er altid vejledende, og når du kommer til den første scanning, når du er ca. 12. uger henne, bliver din terminsdato som regel flyttet lidt. Her fastsættes datoen efter den mest præcise metode, nemlig ved at måle fosteret.

De første uger udvikler normale fostre sig ens, og størrelsen er derfor en meget præcis indikator for, hvor langt du er henne i din graviditet.

Beregning af termin med Naegels regel

Ønsker du at beregne på din termin, kan du benytte dig af Naegels reglen, der er opkaldt efter Franz Karl Naegele (1778-1851), som er manden, der opfandt reglen.

For at kunne lave din terminsberegning, skal du kende datoen for den første dag i din sidste menstruation. Denne metode er Naegels regel. Denne metode er en gammel, analog men effektiv måde at beregne, hvornår befrugtningen sandsynligvis har fundet sted, og hvornår dit barn er fuldbårent.

I dag findes der mange digitale terminsberegnere online, men metoden er den samme.

Når man bruger datoen for den sidste menstruations første dag og længden på cyklus, er det fordi, at kvinder har ægløsning ca. 14 dage før, den næste menstruation starter. Terminsberegningen er derfor mest præcis, hvis man kender sin cykluslængde og har regelmæssig menstruation.

Derudover er den ene online terminsberegner ikke bedre eller mere præcis end den anden, og den er også lige så god og præcis som jordemoderens Naegels hjul.

Sådan beregner du selv din terminsdato med Naegels regel

 • Første dag for din sidste menstruation
 • Plus et år
 • Minus 3 måneder
 • Plus 7 dage
 • Lig med din terminsdato

Du skal altså tage dagen for din sidste menstruations første dag. Derefter skal du lægge et år til denne dag, trække tre måneder fra og til sidst lægge syv dage til. Derved kommer du frem til din terminsdato.

Hvornår blev jeg gravid?

Når du står med en positiv graviditetstest, vil spørgsmålet omkring, hvornår du er blevet gravid, måske florere inde i dit hoved. Med en omvendt terminsberegner, kan du udregne, hvornår du er blevet gravid – eller hvornår du skal planlægge at blive gravid, hvis du ønsker at planlægge, hvornår din kommende baby ca. skal have fødselsdag.

Den omvendte terminsberegner kan ikke give et 100% præcist svar på, hvornår din baby får fødselsdag. Der er nemlig mange faktorer, der skal tages højde for, men den kan bruges som en rettesnor eller til at få stillet din nysgerrighed omkring, hvornår din baby ca. er blevet undfanget.

Omvendt terminsberegner

Hvis du har store drømme om et sommerbarn, eller hvis du synes det kunne være helt fantastisk med en lille julebaby, så kan du med fordel benytte dig af en omvendt terminsberegner.

En omvendt terminsberegner kan fortælle dig, hvornår du skal påbegynde projekt baby, hvis du ønsker at få en baby indenfor en bestemt periode. Du indtaster blot den dato, du gerne vil have, at din kommende baby skal komme til verden, så fortæller den omvendte terminsberegner dig, hvilken dato undfangelsen ideelt set gerne skulle ske.

Du kan også bruge den til at finde ud af, hvornår dit barn er blevet undfanget. Men husk, at det handler om, hvornår du har ægløsning, og det kan derfor være svært at planlægge terminsdatoen ned til mindste detalje, da mange faktorer spiller ind.

Terminen er ikke lig med afslutningsdatoen på din graviditet

Det er vigtigt at vide, at terminen er fastsat efter den tid, en graviditet i gennemsnit tager. Det betyder i praksis, at halvdelen af alle gravide allerede vil havde født den dato, de har termin, og den anden halvdel først vil føde efter termin. Med undtagelse af de få procent der føder præcis på terminsdatoen.

Mange vil synes, at det ville være bedre, hvis terminsdatoen blev sat som den sidst forventede dato, hvor babyen vil komme til verden. Altså den dato hvor fødslen vil blive sat i gang, medmindre man allerede har født.

For mange kvinder er det mentalt hårdt at gå over terminsdatoen, da man går og venter og venter på at få det lille vidunder i sine arme.

Flere og flere førstegangsfødende går over termin og har derfor ofte født, når de når terminsdatoen.

Hvad bruger man terminen til?

 1. Terminsdatoen bestemmer, hvornår du kan gå på barsel.
 2. Terminsdatoen bliver brugt, når lægen og jordemoderen skal vurdere din babys vækst i livmoderen.
 3. Terminsdatoen er afgørende for, hvornår du vil få igangsat fødslen, hvis du ikke selv har født inden.
 4. Terminsdatoen bliver brugt til, at de involverede fagpersoner såsom læge, jordemoder osv. kan orientere sig i dit graviditetsforløb. Blandt andet hvornår forskellige graviditetsundersøgelser skal finde sted.
 5. Terminsdatoen er bestemmende for, hvilken behandling du vil blive tilbudt eller rådet til.

8 ofte stillede spørgsmål til beregning af termin

Hvornår skal jeg til nakkefoldscanning?

Du bliver tilbudt nakkefoldscanning, når du er mellem 11+4 og 13+6 uger henne.

Hvornår kan man få en kønsscanning?

En kønsscanning kan foretages fra uge 14.

Hvornår har jeg termin?

Du har termin 38 uger efter, ægget er befrugtet. Ægget befrugtes ca. 2 uger før din forventede menstruationsdato.

Hvornår får jeg min terminsdato?

Du får din terminsdato ved første lægebesøg, hvor denne beregnes. Denne dato kan dog blive ændret lidt i forbindelse med nakkefoldscanningen, som er når du er ca. 12 uger henne.

Hvornår er det normalt at føde?

En normal fødsel sker mellem graviditetsuge 37+0 dage til graviditetsuge 42+0 dage.

Hvorfor går man over termin?

Man går over termin fordi, at terminsdatoen blot fastsættes ud fra en gennemsnitlig graviditetslængde. Baby anses for at være fuldbåren fra uge 37-42. Det er derfor helt normalt at føde både før og efter terminsdatoen.

Hvor mange føder på deres terminsdato?

Ca. 4% af alle gravide føder på deres terminsdato.

Hvad er termin?

Termin er den beregnede dato, hvor man forventer, at barnet kommer til verden.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Kristina

Kristina er den perfekte mor, spørger du os! Der er absolut ingen tvivl om, at Kristina har et kæmpe produktkendskab når det kommer til babyudstyr, legetøj mv. qua hendes rolle som mor til sine egne to børn.

Bedøm denne artikel
51 stemmer, gennemsnit: 4.6 / 5