Børnepenge 2021: Alt om udbetaling & ydelser (Det får du)

Børnepenge 2021: Alt om udbetaling & ydelser (Det får du)

Som nybagt forældre kan det være svært at gennemskue, hvornår man modtager børnepenge, hvor meget man modtager og meget mere. Læs med her i denne guide og få svar på alt, du skal vide omkring børnepenge 2021.

Af Tigerspringers børneguru
Indholdet er opdateret onsdag d. 7. juli 2021 og er oprindeligt udgivet tirsdag d. 5. januar 2021.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er en ydelse, som du modtager fra det offentlige, når du har et eller flere børn mellem 0 og 18 år. Børnepenge fungerer som en skattefri økonomisk ydelse til familier med børn. Pengene er tiltænkt som en ydelse, der kan hjælpe børnefamilier med udgifter til blandt andet bleer, mad, tøj, institutioner og fritidsaktiviteter.

Ydelsen blev indført i 1987 og hedder i dag børne- og ungeydelse, men går oftest under navnet børnepenge, børnecheck eller børneydelse.

Når barnet fylder 15 år, går man fra at kalde det børneydelse til ungeydelse, og der skifter udbetalingstidspunkterne til månedsvis i stedet for kvartalsvis.

Børnepengene er ikke skattepligtige, og tæller derfor heller ikke med som indtægt, når du laver din selvangivelse. De kan derimod tælle med i dit rådighedsbeløb, når du skal låne penge i banken.

Hvem kan få børnepenge?

Du vil automatisk være berettiget til at modtage børnepenge, hvis du og dit barn opfylder disse krav:

 • Du har forældremyndigheden over et eller flere børn under 18 år
 • Barnet er bosat i Danmark
 • Du er bosat i Danmark
 • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark
 • Barnet er forsørget af dig og ikke af det offentlige
 • Barnet har ikke indgået ægteskab

Selvom ovenstående krav er opfyldt, er der nogle ekstraordinære situationer, hvor du ikke er berettiget til at modtage børnepenge. Det kan for eksempel være situationer, hvor du bliver frataget din ret til børnepenge – enten for bestandigt eller for en periode.

Situationer, hvor du ikke er berettiget til at modtage børnepenge:

 • Du har fået et forældrepålæg.
 • Du har ikke overholdt pligten til at give dit barn på mellem 15 og 17 år en uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • Du har ikke overholdt pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for dit barn på 2-3 år.
 • Dit barn har haft mere end 15% lovligt fravær i kvartalet.
 • Du har ikke overholdt deltagelsen i læringstilbud om sprogstimulering for dit 1-årige barn.

Børnepenge hvis I som forældre ikke bor sammen

Børnepenge, der er en udbetaling fra staten via Udbetaling Danmark, bliver stadig udbetalt, selvom forældrene ikke bor sammen. I disse situationer bliver udbetalingerne fordelt således:

 • Bor barnet hos mor, udbetales det fulde beløb til mor.
 • Bor barnet hos far, udbetales det fulde beløb til far.
 • Bor barnet skiftevis hos begge forældre, udbetales børnepengene til den forælder, hvor barnet er mest. Er barnet lige meget hos begge forældre, udbetales pengene til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Børnepenge er ikke det samme som børnebidrag, hvor den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Hvordan kan man få forhøjet børnepenge?

Hvis du og din familie har nogle specielle udfordringer, har I mulighed for at søge om forskellige børnetilskud.

Staten tilbyder en løsning, hvor du får forhøjede børnepenge. Det betyder reelt set dog ikke, at din sats for børnepenge bliver forhøjet, men at du i stedet får tilbudt det, der hedder børnetilskud. For at få børnetilskud er der dog nogle særlige krav, der skal være opfyldt:

 • Du skal være enlig forsørger.
 • Faren er ukendt.
 • Du bor i Danmark.
 • Din samlever eller ægtefælle sidder i fængsel og har været fængslet i minimum 3. måneder.
 • Dit barn er ikke anbragt.
 • Dit barn opholder sig i Danmark og har bopæl hos dig.
 • Dit barn bliver ikke forsørget af det offentlige.
 • Særligt børnetilskud hvis et barn har mistet en eller begge forældre.
 • Du er under uddannelse.
 • Flerbørns tilskud ved fødsel af flere børn for tvillinge- og trillingeforældre.

Nogle børnetilskud skal man søge om, andre får man automatisk udbetalt. Derudover er der også specifikke regler om udlændinge, bopæl og beskæftigelse. Det er derfor en god idé at søge information hos Udbetaling Danmark om børnepenge.

Ligesom børnepenge så er disse tilskud skattefrie og de udbetales samtidig med, at der bliver udbetalt børnepenge.

Tilskud til enlige forældre eller forældre med børn

Der findes tre forskellige slags ydelser, som afhænger af, hvilken situation du som børnefamilie står i:

 • Børne- og ungeydelse:

  Børne- og ungeydelsen, som også kaldes børnepenge, udbetales automatisk til familier med børn.

 • Børnetilskud:

  Du kan ansøge om børnetilskud, hvis du for eksempel er enlig forsørger eller er studerende og har børn.

 • Børnebidrag:

  Børnebidrag er det beløb, som den ene forælder skal betale til den forælder, der har forældremyndigheden.

Børnepenge satser 2021

I takt med inflation i samfundet ændrer satsen på børnepenge og ungeydelse sig år for år. Det kan derfor godt betale sig at holde øje med, hvor meget dine børnepenge takster ændrer sig.

Udover samfundets generelle vækst, så er børnepengetakster også afhængige af, hvor gammelt dit barn er.

Satsen for børnepenge 2021

AldersgruppeYdelse pr. år i kr.Ydelse pr. kvartal i kr.
0-2 årige18.5164.629
3-6 årige14.6643.666
7-14 årige11.5322.883
15-17 årige11.532961

Hvornår kommer der børnepenge?

Har du ret til at modtage børnepenge, bliver børnepengene udbetalt gennem Udbetaling Danmark. Afhængig af barnets alder er der forskel på, hvornår udbetalingen bliver foretaget.

For børn under 15 år bliver børnepengene udbetalt i januar, april, juli og oktober måned, og det falder altid på den 20. i måneden, medmindre denne dato ikke er en bankdag. I så fald går pengene ind på den sidste dag inden den 20.

For børn der er mellem 15 og 17 år, bliver ungeydelsen udbetalt den 20. i hver måned, indtil de bliver 18 år.

Hvem udbetales børnepenge til?

Børnepenge bliver som udgangspunkt udbetalt til moren bortset fra, hvis faren har forældremyndigheden, og ikke bor sammen med moren. Dog siger reglerne om børnepenge, forældrene ikke kan modtage børnepenge, hvis barnet ikke bor hos en eller begge forældre.

Børnepenge udbetales altid til morens NemKonto, medmindre hun ikke er i besiddelse af forældremyndigheden. Ønsker man, at pengene for eksempel i stedet skal udbetales til faren eller til en anden konto, skal man selv indsende en ansøgning til SKAT.

Første gang børnepenge udbetales, efter du har født

Første gang du modtager børnepenge, er det første kvartal, efter du har født dit barn. I nogle tilfælde kan du derfor risikere, at du skal vente længere end et kvartal på den første udbetaling. Du kan her se, hvornår du kan forvente den første udbetaling af børnepenge:

Hvornår er barnet født?Hvornår udbetales børnepenge første gang?
1. januar – 31. marts20. april
1. april – 30. juni20. juli
1. juli – 30. september20. oktober
1. oktober – 31. december20. januar

7 ofte stillede spørgsmål om børnepenge

Skal man betale skat af børnepenge?

Nej, man skal ikke betale skat af børnepenge. Ydelsen tæller derudover heller ikke med, når der skal udregnes andre ydelser som for eksempel SU.

Kan man få fradrag for børnepenge?

Du får ikke fradrag for børnepenge, da det er penge, du modtager og ikke betaler.

Hvornår bliver børnepengene udbetalt?

Børnepengene bliver udbetalt, når dit barn er mellem 0 og 15 år, så får du børnepenge hvert kvartal. Når barnet er mellem 15 og 17 år, bliver pengene ubetalt hver måned.

Hvor meget får jeg udbetalt i børnepenge?

Du får udbetalt det, der svarer til barnets alder. Beløbet varierer mellem 2.883 og 4.629 kvartalsvis (satser for 2021).

Hvor længe kan jeg få børnepenge?

Du kan få børnepenge, indtil barnet er fyldt 18 år.

Hvem udbetales børnepenge til?

Børnepenge udbetales som udgangspunkt til moderen, medmindre det ikke er hende, der har forældremyndigheden over barnet.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge, som også kaldes børne- og ungeydelse, er noget du kan få, hvis du har forældremyndigheden over en eller flere børn.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Kristina

Kristina er den perfekte mor, spørger du os! Der er absolut ingen tvivl om, at Kristina har et kæmpe produktkendskab når det kommer til babyudstyr, legetøj mv. qua hendes rolle som mor til sine egne to børn.

Bedøm denne artikel
21 stemmer, gennemsnit: 4.7 / 5